Missie:


Wij streven erna om de dagbesteding te zijn waar mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt zich optimaal kunnen ontwikkelen en een actieve bijdrage en verantwoordelijkheid aan de samenleving leveren. Op een open en eerlijke manier werken met de talenten en mogelijkheden in plaats van de beperking. Zonder deze uit het oog te verliezen.

Visie:

Een realiteit creëren waarin voor mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt de grens vervaagd tussen dagbesteding en gewaardeerd werk, waardoor zij een volwaardig onderdeel van de maatschappij vormen.

Kom bij onze familie

Lijkt een van onze dagbesteding plekken gemaakt voor jou? Neem dan snel contact op zodat we kennis kunnen maken.